top of page

#12 VIENOŠANĀS

Būt ceļā #piesevis ir kustība, virzība. Plūsma, kurai ir savs vektors.

Nākošā norāde ir >>> vienošanās.


Vienošanās ar tiesībām un pienākumiem pastāv ne tikai juridiskajā pasaulē un rakstītajos līgumos. Ne tikai darba līgumos ar pienākumiem un atalgojumu. Vienošanās pastāv arī citās vidēs kā nerakstītie - mutiskie līgumi. Patiesībā, tie pastāv dažādās savienībās un attiecībās. Pat smalkajā plānā pastāv līgumi kā debesīs dotie solījumi un karmas līgumi šeit - uz zemes. Lai kādā vidē tie būtu - tie ir un pastāv. Apzināti vai neapzināti – taču tie darbojās.


Lai kas būtu otrā puse, viena no iesaistītajām pusēm esi tu pats. Ar savu iesaisti tu aktivizē šo vienošanos kā īstu.


  • Vienošanās stiprina attiecības. Samazina konfliktus. Vienošanās ir drosmīgajiem. Tā neparedz pašplūsmu – kā būs, būs. Vienošanās paredz skaidrību. Piešķir nozīmīgumu.

  • Vienošanās esamība ir sinerģija un sadarbība starp iesaistītajām pusēm, izaugsme un attīstība.

  • Vienošanās neesamība ir pārpratumi, pretdarbība, strīdi un izvairīšanās līdz sadarbība izjūk.

  • Vienošanās var būt arī kā netraucēšana vienam otru, ļaušana būt. Tā arī ir vienošanās.

  • Vienošanās ir arī tad, kad mijiedarbība notiek pēc vienas puses lūguma.

  • Vienošanās var būt kā sadarbība ar otru cilvēku vai vienošanās ar sevi.

Apzinies kādu kursu savā dzīvē esi uzņēmis saistībā ar mērķiem un kādas saistības starp nerakstītajiem līgumiem nāk līdzi?

PAPĒTI:

  1. Darbā neformālā vienošanās: kā tu esi vienojies ar tiešo vadītāju, kolēģiem, klientiem, piegādātājiem utt.

  2. Ģimenē: otro pusi, bērniem – kopā un katru atsevišķi.

  3. Radiniekiem: vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, māsīcām, brālēniem u.c.

  4. Līdzcilvēkiem: draugiem, paziņām, ģimenes draugiem, interešu grupu draugiem u.c.


Savā dienasgrāmatā uzraksti dzīves notikumus un iesaistītos cilvēkus tajos.

>> Ar cik no viņiem esi vienojies?

>> Par ko esi vienojies ar katru no tiem? / vai vispār esi vienojas? / vai varbūt būtu jāpārvienojas?

>> Ar ko tev svarīgi vienoties un stiprināt šīs vienošanās saites?

>> Ar ko tev svarīgi ( vai būtu vērtīgi) pārtraukt šīs vienošanās saites?

>> Kas notiek, ja nepastāv vienošanās?


Lai kādas būtu vienošanās sasaistes ar citiem, tomēr vissvarīgākā vienošanās ir ar sevi!

Par to vairāk citā ceļa norādē.


*****

Pieraksti savas pārdomas, lai spēj noķert domas, kuras lido.


Piedzīvo sevi sevī. Ja vēlies parunāties detalizētāk, piesakies konsultācijai šeit.


Kopā katrā solī,

Rudīte

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page