top of page

#20 RADĪŠANA


Soli pa solim ejot savu dzīves piedzīvojuma ceļu, nonākam punktā, kurā aicinu sevi apzināties kā savas dzīves režisoru. Kā tu radi savu dzīvi?Nākošā norāde #piesevis >>> RADĪŠANAMēs katrs esam atbildīgi par savas dzīves norisi. Par notikumiem, par izvēlēm, par attieksmi, par vārdiem, par nodomiem, par izdarīto... utt. Var teikt, ka mēs katrs radām savu dzīvi ar savu klātbūtni tajā. Kā mēs to veidojam – tā ir mūsu personīgā izvēle.


To, cik lielu kopbildi redzam – ir mūsu katra personīgā izpratne. Tāpat kā mūsu izpratnes līmeņi ir atšķirīgi, arī izvēle būt izglītotam par notiekošo ir katra paša personīgā atbildība.

Tu esi savas dzīves radītājs no šī brīža.


Tu radi savu dzīvi, pieņemot lēmumu kā vēlies un turpmākie notikumi pakārtojas Taviem lēmumiem. Tu esi atbildīgs par tālāko miejiedarbību attiecībās. Tu veido savu tagadni, savu realitāti. No tavām izvēlēm šodien būs tavas atmiņas nākotnē par piedzīvoto šodienu. Tu radi tieši tagad.


Vislielākā daļa dzīves mums notiek mijiedarbībā un komunikācijā ar citiem cilvēkiem.Pavēro, kā tu radi savu dzīvi komunikācijā?  • Caur cieņpilnu un godprātīgu attieksmi – atbalstošas attiecības, kas veido abpusēji ieguvumiem vērtīgu sadarbību. Dot - ņemt ir līdzsvarā. Prieka un radošā enerģija.


  • Caur savas varas vai statusa izrādīšanu – attiecības, kurās notiek pārākuma un sacenšanās stīga, iegūstot pārsvaru pār otru. Konkurences enerģija.


  • Caur iežēlināšanas attieksmi - savas vērtības neapzināšanās, sevis pazemināšana par labu otram, gaidot, ka otrs dos atpakaļ. Ilgas un gaidas, kas netiek piepildītas. Žēlastības un upura enerģija.


  • Caur cīņas un pierādīšanas attieksmi – negatīvām un destruktīvām domām vienam par otru veidotas attiecības. Tā ir kā cīņa par kaut ko, neviena no iesaistītajām pusēm nejūt vēlmi atrasties un izvairās. Vientulības un nesapratnes enerģija.


Radīt dzīvi pēc savām apzinātām izvēlēm ir apzināts darbs ar sevi!


Pavēro, ar kādiem cilvēkiem ikdienā mijiedarbojies un kādu attieksmi no sevis radi? Attiecīgi, kādas attiecības jums veidojas?

Kādas ir tavas vēlamās attiecības?

Ko tu jau šodien zini - kā veidot šīs attiecības?

Kas pietrūkst?

Meklē un radi!Kopā katrā solī,

Rudīte


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page