top of page

KOMPETENCE - EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE


Emocionālā inteliģences (EQ) vērtība ir spēja sevi vadīt pārmaiņu laikā, augsta stresa apstākļos un lielā informācijas apritē.

Jau vairākus gadus atpakaļ, emocionālā Inteliģence tika definēta par galveno kompetenci darba tirgū un vadītāju atlasē pasaulē. Taču šī ir svarīga iemaņa, ko sevī attīstīt jebkuram savam briedumam un viedumam.


>> Emocionālā inteliģence ir spēja izprast emociju dabu, saprast savu iekšējo emociju pasauli, izprast, kā to vadīt. Lai to vadītu, ir svarīgi to iepazīt. Lai tā strādātu paša labā, svarīgi zināšanas pielietot un tad vērot rezultātus mijiedarbībā un komunikācijā. EQ spēks ir spēja izrādīt dažādas emocijas, nevis apspiest neapmierinātību dodot priekšroku tikai pozitīvām emocijām. Tieši spējai būt dažādam, taču konsekventam dažādās situācijās, ievērojot noteiktās vides uzvedības normas ir EQ spēka izpausme.


Mēs paši esam atbildīgi par savu mentālo stāvokli, ko rada emocijas. Ir vērtīgi ieskatīties sevī, lai prastu sevi vadīt >>

Pēc iekšējās vadīšanas nāk ārējā vadīšana.

Tad sekmīgi var vadīt iesaistītos cilvēkus kā kolektīvā vai ģimenē, tā procesus un koprades projektus.


Šis ir bijis TOP jautājums dažādos pasaules avotos izglītības jomā kā arī personālvadības un apmācību vidē. Arī ikdienā joprojām aktuāls – kā es sevi vadu, it īpaši stresa apstākļos?


Patiesībā, ikdienā mēs varam vērot sevi, kā mēs paši ar sevi tiekam galā emociju vētrā. Vērot kā līdzcilvēki vai kolēģi vada emocijas. Gadās, ka – netiek galā, radot emocionālo izvirdumu, ilgstošu emocionālu iestrēgumu vai nekonsekventu uzvedību. Taču pats no sevis nekas nemainīsies – ir nepieciešamas jaunas zināšanas un prasmes, lai sevi vadītu pārmaiņu laikā. Arī C19 ierobežojumu laikā ko piedzīvojam šobrīd.


Ir pētījumi, kuri pierādījuši, ka tie cilvēki, kuri ir ar attīstītu un apzinātu emocionālo inteliģenci, ir stabilāka mentālā veselība un arī rezultāti darbā.

Spēt sevī attīstīt prasmi vadīt emocijas, lai tās nevada mūs, ir emocionālās inteliģences viens no pamatnoteikumiem.

Freds Kofmans ( ASV) ir izdalījis pamata kompetences, kurām ir liela ietekme, lai attīstītu Emocionālās inteliģences spēku sevī. Tās ir 5:

  • sevis apzināšanās,

  • sevis pieņemšana,

  • mērķtiecīga paškontrole,

  • sevis monitorēšana un secinājumi,

  • pašizpausme jeb integrēta emociju izrādīšana.

Katrai no tām ir savas šķautnes, kuras sevī pētīt - saistībā ar savu nodarbošanos un uzņēmējdarbības vidi, vai saistībā ar personīgo dzīvi un tās ietekmi uz emocionālo pasauli.


Sevis apzināšanās nozīmē arī to, ka sevī pieņemam ēnas puses.

Izrādās, mūsos mīt mentāli vīrusi, kuri saēd mūsu saprātīgo spriestspēju, tādejādi zaudējam efektivitāti. Tie ir dažādi – vieglāk pamanāmie ir negatīvie paradumi vai aizspriedumi, vai kontrole. Pārejot līdz smalkiem niansētiem psiholoģiskiem aspektiem sevī - tādiem kā: upura domāšana, bezizejas sajūta vai paštaisnums.


Iepazīstot un apzinot katru no tiem niansētāk un visus pārējos, tas ir pirmais solis kā sevī stiprināt emocionālo inteliģenci.


Emocionālā inteliģence kā kompetence ir savu emociju apzināta izpaušana profesionālajā vidē mijiedarbībā ar cilvēkiem vai starppersonu attiecībās ar līdzcilvēkiem. Apgūstot zināšanas par savu emociju ietekmi, kļūstam aizvien apzinātāki un varam sevi vadīt, lai vadītu citus un iegūtu augstākas atbildības savā profesionālajā izaugsmē.


EQ ir kompetence, kuru izstrādājot sevī, spējam sevi vadīt emocionālā plānā ceļā uz sev svarīgiem mērķiem.

Taču, noliedzot emocionālās inteliģences spēku kaut vienā no 5 iepriekšminētajiem aspektiem, var iekrist lamātās – profesionālā izdegšana vai savu spēju nenovērtēšanā. Apzinoties savu negatīvo emociju rašanās cēloņus ir sevis iepazīšana. Tās efekts un vērtība ir iekšējā labsajūta, ietaupīts laiks un enerģija. savienošanās ar savu iekšējo potenciālu, lai radītu rezultātus dzīvē ar prieku, labsajūtu un gandarījumu.


Lai sevi sakārtotu, ir vērtīgi pamanīt - "kur es esmu?"

>>Iekritis jau mīnusā, kur sevi emocionāli tērēju ar pieaugošu negatīvo progresiju? >>Samazinoties pozitīvajam, tuvojos nulles punktam, ar tendenci neko nemainot – iekrist vēl lielākā mīnusā?

Abos šajos gadījumos var sevi pārslēgt un vest atpakaļ plusā, t.i., pozitīvajā, piemēram, no +2 uz +3, +4 un līdz +8, +9 vai pat ideālajam +10, sevi vadot un būt psiholoģiskā veselumā ar augstu emocionālās inteliģences rādītāju.


>>>

Kā saprast sevi? Iepazīstot un vērojot sevi. Kā nenonākt mentālo vīrusu varā? Vadot sevi. Kā vadīt sevi? Uzņemties atbildību par savām rīcībām.

>>>


Mana ikdiena paslīd sarunās par šiem un citiem jautājumiem, taču pēdējā laika tendence ir tieši šī - kā sevi vadīt pārmaiņu laikā. Kā sevi attīstīt, lai es vadu emocijas, ne otrādāk. Saprotot šo sevī, var efektīvāk vadīt sevi stresa apstākļos, pieņemt lēmumus un mijiedarboties komandas darbā, arī veidot labāku savu personīgo dzīvi.


Es esmu iepazinusi sevi pēdējo 11 gadu laikā no dažādām šķautnēm, attīstot šos faktorus sevī, taču tas lauks ir tik liels un plašs, ka tur darba pietiks visam mūžam. Taču interese radās tik liela, lai apgūtu efektīvākās sevis vadīšanas metodes pašai un nodot tās tālāk. Varu teikt, ka mana nodarbošanās ir mans hobijs – īstenot zvaigznēs ierakstīto talantu - būt dzīves skolotājai sev un ieinteresētajiem.Kopā katrā solī-

Rudīte Nīcgale

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page