top of page

KĀ RADĪT BALANSU SAVĀ DZĪVĒ

Es katram novēlu piedzīvot tādu posmu dzīvē, kad esošā darba vieta un nodarbošanās ir kā hobijs. Jūs tik ļoti iemīlat to darbu, ko darāt, ka dzīvē nekad nenāksies strādāt... Kā reiz teicis Konfūcijs. Atrast tādu nodarbi vai radīt tādu vidi, kura ir kā hobijdarbs, saņemot par to ienākumus un peļņu. Ir cilvēki, kuriem tā ir ikdiena, citiem mīts. Tātad - mīts vai patiesība?


Pēc japāņu laimes mākas formulas tā ir dzīves jēgas piedzīvošana. Tas atspoguļots IKIGAI sistēmā par ko būs šis stāsts.


Ieskats, kā jūs katrs varat ieraudzīt savas lamatas vai iedvesmas aspektus tieši tajā dzīvēs situācijā, kurā esat…


Kā novērtēt savas dzīves balansu karjerā vai darba vietā?


Lai uzzinātu, kādas kopsakarības piedzīvojam un kā cita citu ietekmē, aicinu iepazīties ar IKIGAI sistēmu, kurai saknes meklējamas japāņu filozofijā. Par IKIGAI sīkāk var plaši izlasīt interneta resursos, taču to var izmantot kā instrumentu, mērot balansa līmeni karjerā, attīstībā vai nodarbē.


Būtībā IKIGAI ir vienkārša sistēma, kas sniedz dziļas atbildes par šī brīža situāciju dzīvē caur sevis realizēšanos vai nodarbošanos.

Japāņi IKIGAI dēvē par cilvēka jēgu būt pasaulē “reason for beeing”. Tas ir kā ceļojums pie sevis visas dzīves garumā. Tiek akcentēts, ka nodarbojoties ar to, kas izdodas un patīk, sniedzot vērtību citiem un saņemot par to atalgojumu ir vislielākā dzīves māka un pilnvērtīga cilvēka esība. Un tas arī saskan ar manu vērtību un lielāko daļu cilvēku ar kuriem esmu tikusies. Šo var skatīt kā caur filozofisku prizmu, tā racionāli izmērāmu un izprotamu.


Balansu var noteikt izmērot katra aspekta PATĪK, IZDODAS, IZDEVĪGI, NODERĪGI - vērtību. Katram aspektam mijiedarbojoties citam caur citu, var pamanīt ietekmes, kurš aspekts ietekmē kuru un kādā situācijā šobrīd atrodamies. Izmainot kādu vienu, ietekmējās arī pārējās jomas. Tas, kuram ir viszemākā vērtība, ietekmē blakus esošos aspektus un iestājās disbalanss, ienesot redzamus notikumus reālajā dzīvē. Katram aspektam ir sava ietekme.


IKIGAI sistēmu kā instrumentu var izmantot profesionālās nodarbošanās vai karjeras izvērtēšanā.

4 apļos zīmējumā ir atainoti 4 aspekti, kuriem pārklājoties vienam ar otru rodas ietekme progresa vai regresa rezultātos. Pie nosacījuma, ka faktori ir augstā novērtējumā esam progresējoši un iedvesmā, ja zemāk- regresā. Un tam ieilgstot – var iekrist lamatās. Katras lamatas ir ar savu niansi, kur tās atstāj nospiedumus mūsu rīcībās jeb sekas.


Japāņu IKIGAI gudrība
www.quicket.co.za

Tikai visiem aspektiem esot apzinātiem un augstā novērtējumā – 9 vai 10, iegūstam apmierinājuma un piepildījuma sajūtas, kas rezultējās kā balanss un iedvesma savā dzīvē. Kāda aspekta iztrūkums vai zems rādītājs var izsaukt emocionālu disbalansu vai pat regresu, apātiju. Ir vērtīgi uzzināt vājāko aspektu, lai stiprinātu sevi bagātīgākai un jēgpilnākai dzīvei.


Ko ietver 4 aspekti?


PATĪK ( what we LOVE)

Tas, cik nodarbošanās raisa patīkamas emocijas un sajūtas. Mans enerģijas līmenis, mana iesaiste un iniciatīva, attīstība un perspektīvas, innovācijas, radošums, entuziasms, motivācija. Iekšējs draivs, aizrautība un degsme.


IZDODAS ( what we are GOOD AT)

Apzinātais potenciāls un talants, stiprās puses, zināšanas, fiziskās spējas, prasmes un kompetences, rezultāti un panākumi, perspektīvas. Cik es pielietoju savas zināšanas. Apliecinājums tam, ka izdodas, ir klientu vai kolēģu un citu apkārtējo uzticamība un novērtējums, prasa padomu un rekomendē. Paveras iespējas un spēja nodot zināšanas citiem, rādīt labāko praksi un sniegumu.


IZDEVĪGI ( what we can be PAID FOR)

Pirmais aspekts no materiālās puses: cieņpilni ienākumi, darba alga, bonusi un piemaksas, papildus labumi, ieguvumi, finansiālas iespējas, perspektīvas. Otrais aspekts nemateriālā puse: sakari, statuss, stabilitāte, vide, lokācija, jomas zināšanas, ietekme u.tml.


NODERĪGI (what the world NEEDS)

Ietekme, vērtīguma apzināšanās, pilnvērtīguma un piederības sajūta, dalīšanās ar citiem, sabiedriskais labums, videi un dabai draudzīgi, labdarība un brīvprātīgo darbs, dažādas kustības un iniciatīvas, pievienotā vērtība ar savu sniegumu līdzcilvēkiem vai sabiedrības labā.Kā radīt balansu savā dzīvē?


Esot balansā šiem 4 faktoriem, dzīve sniedz piepildījumu, ir gandarījums, sasniedzam noteiktu labklājības līmeni un apmierinātību. Pēc japāņu filozofijas tā irapzināta dzīve ar piepildījumu un esības jēgu. Katra diena pavadīta ar aizrautību un degsmi, vairota enerģija un prieks.


  • Mijiedarbojoties PATĪK un NODERĪGI aspektiem, personīgā dzīvē veidojas vērtību sistēma, plašākā mērogā formulējas misijas sajūtas ( our MISSION). Jo augstāka apzināšanās, jo vairāk kvalitatīvi tiek pavadīts laiks, balstīts uz iekšējām vērtībām vai misijas īstenošanai ar pievienoto vērtību. Rodas spēcīga piederība un personīguma pamati.


  • Pārklājoties PATĪK un IZDODAS aspektiem, veidojas hobija un aizraušanās joma ( our PASSION). Nodarbe, kura sagādā prieku un padodas ir tā, kas vairo dzīves enerģiju un entuziasmu. Apvienoumā esošais darbs vai nodarbošanās kā hobijs ir ideālais modelis, uz ko tiekties vairojot prieka un iedvesmas klātbūtni dzīvē.


  • Apvienojoties IZDODAS un IZDEVĪGI aspektiem, rodas profesija jeb darbs ( our PROFESSION), kas sniedz augsta līmeņa profesionālu sniegumu un rezultātus. Profesionālisms kā kritērijs un virzība uz progresu, sasniegumi, attīstība.


  • Apvienojumā IZDEVĪGI un NODERĪGI ir aizraušanās un nodarbošanās (our VOCATION), kas vairo labo un sabiedrības labā tiek panākti augsti rezultāti, atbalstāmi labdarības un mecenāta projekti, iesaiste fondos u.tml.


Kas notiek, ja esam disbalansā?


Pazeminoties vai iztrūkstot kādam no aspektiem, ir iespēja nokļūt disbalansā, kad iemantojam neapmierinātības, tukšuma, nepiederības vai zemas labklājības pieredzi, nokļūstot lamatās. Tajās iekrītam reizēm pat neapzinoties. Aplūkosim katru iztrūkstošo aspektu atseviķi.


  • Piemēram, iztrūkstot PATĪK elementam, jeb, citiem vārdiem sakot – ne-PATĪK tas, ar ko nodarbojamies, varam iekrist tukšuma sajūtas (comfortable, but feeling of emptiness) vai rutīnas lamatās ar komforta zonas negatīvajiem aspektiem. Tam ieilgstot rodas psiholoģiska aspekta sekas.


  • Savukārt, zemam vai iztrūkstošam IZDODAS aspektam, jeb ne-IZDODAS tas, ko darām – vairojas neapmierinātība ar sevi (excitement, but feeling of uncertainty) , ir zems sniegums, nepārliecinātība, kas var izsaukt pretēju efektu - tas ved uz pierādīšanu un pārlieku cenšanos. Lamatas ir sava potenciāla izšķiešana. Ir vērtīgāk atklāt sevī to, kas izdodas un kur var nodarboties ar to, kas izdodas vislabāk.


  • Iztrūkstot IZDEVĪGI aspektam jeb nodarbošanās mums ir ne-IZDEVĪGA, jo nodarbošanās ir vairāk kā izklaide vai hobijs, kas nav ienesīgi (delight und fulness, but withaut pay). Lamatas ilgtermiņā var vest uz nabadzību un zemu labklājības līmeni. Jautājums – cik ilgi vēl uz entuziasma pamata varēsi darboties?


  • Bez aspekta NODERĪGI cilvēks var dzīvot kādu brīdi, līdz tiek sasniegti maksimumi PATĪK, IZDEVĪGI, IZDODAS aspektos. Tad aktualizējas jautājums – kāda tam visam vērtība? Apzinoties savu personīguma vērtību un ietekmi uz apkārtējo vidi, dzīve kļūst pilnvērtīgāka kā bez šīs apzināšanās. Bez apzināšanās - vairojās nepiederības sajūta (satisfaction, but feeling no positive impact on the world).Būt balansā ir apzināties savu tiešu ietekmi uz katru no aspektiem. Apzināti vadīt sevi, lai visos 4 aspektos būtu augstākie rezultāti un tie cits ar citu būtu līdzsvarā.


Sekot līdzi savai dzīvei, lai būtu jēgpilns iemesls būt un dzīvot ir mans novēlējums jums.

Lai katra mūsu ietekme būtu kā iedvesmas avots cits citam rīkoties, vairot prieku un gandarījumu! Tad mīti tiek sagrauti un mēs piedzīvojam darbu, ko mīlam, saņemama par to cieņpilnu atalgojumu, baudam krāsainu un piepildītu dzīvi, vairojot patīkamo un vērtīgo savās un citu dzīvēs.


Padomājiet, cik apmierināti esat ar to, ko darāt šobrīd. Uz cik tas izdodas un ir izdevīgi? Kāda ir dzīves vērtība?


Aizpildi testu un uzzini detalizētāku savu šī brīža balansa mērījumu: http://bit.ly/2OwvvV9

Konsultācija par esošo situāciju un pirmo soli virzībai uz balansu un progresu savā darba vietā www.vipcv.lv/konsultacijas


Mazs ieteikums: paverieties apkārt – kā citi piepilda sevi un pajautājiet viņiem – kā viņi nonāca tur, kur ir? Kā sasniedza to, ko sasniedza? Kā viņiem izdodas?Rudīte | VIP CV

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page