top of page

IEDOD CV JAUNU ELPU

7 ieteikumi veiksmīga CV izstrādei


Pat savā jomā veiksmīgākajam darbiniekam var gadīties, ka jāmeklē jauni izaicinājumi darba jomā – tātad pienācis laiks izvērtēt un aktualizēt CV. Iespējams, ka tieši tā ir veiksme, jo ļauj ne vien izdarīt izmaiņas CV saturā, bet arī atvērt dzīves logu un ielaist svaigu gaisu savā ikdienā. Saki sev- lieliski, es varu noskaidrot, ko es vēlos un kas es esmu kā darba meklētājs! Ir cilvēki, kuru darbi runā skaļāk par CV profilu. Taču tādu cilvēku nav daudz. Pārējiem CV ir kā vēstnesis, kurš pirmais dodas satikt potenciālo darba devēju, tātad tam jābūt labi sagatavotam šai misijai jau laikus. Tādēļ, ķeroties klāt savam CV, svarīgi saprast – ar ko sākt! Tieši par to vēlos dalīties savā pieredzē.


Mana pieredze


Arī manā pieredzē ir bijušas situācijas, kad tieku uzrunāta jauniem izaicinājumam darba jomā, turklāt ar prasību nosūtīt CV iespējami ātri. Nesagatavojusies šim mirklim, esmu piedzīvojusi visai plašu sajūtu spektru: no prieka saviļņojuma līdz izmisīgiem centieniem steigt papildināt CV ar tā brīža aktualitātēm. Atceroties tā mirkļa drudžaino satraukumu, apzinos, ka vēlreiz piedzīvot šīs sajūtas nevēlos! Steiga nav labs padomdevējs! Tādēļ citreiz esmu bijusi gudrāka, laikus notraucot putekļus no CV un sagatavojot stabilu pamatinformāciju, ko, vēlāk papildinot ar īpašām niansēm, esmu gatava CV nosūtīt jebkurā brīdī! Tas ir tā vērts – ar pārliecību un vieglumu sevi prezentēt, ar pašai sev patīkamu, jaunu elpu guvušu CV!


Izvērtēt CV


Arī tu vari sevi laikus noskaņot jaunām iespējām un reaģēt tieši tajā brīdī, kad tās ienāk tavā dzīvē. Jāpaveic vien pāris lietas – izvērtēt un regulāri aktualizēt CV! Ja izmanto LinkedIn profilu, tas šajā gadījumā var kalpot par pamatu CV bāzei, kas sasniegs noteiktu personu loku. Taču ne visās situācijās ar šo profilu būs pietiekoši, turklāt ne visiem IR šis profils arī mūsdienās!

Ja ilgāku laiku nav bijusi vajadzība domāt par jauna darba meklējumiem, visdrīzāk uz CV ir “nosēdušies putekļi”. Tātad pienācis laiks izvērtēt, kas īsti ir uzskaitīts tavā CV un kas ir tas, ko šobrīd vēlies ar to pateikt.


 

Ja nākas secināt, ka:


CV ir par tevi “toreiz” nevis “tagad”.

Šobrīd tu esi kļuvis profesionālāks, nekā biji toreiz.

Tavas intereses, hobiji un vēlmes ir mainījušās.


Tad secinājums ir viens - ir nepieciešams aktualizēt CV!

 

Aktualizēt CV


Aktualizēt un atjaunot savu CV nozīmē:

  • pievienot esošajā CV jaunus notikumus, kas bagātinājuši tavu profesionālo pieredzi un veicinājuši tavu izaugsmi, lai tu kļūstu par to, kas esi šobrīd.

  • Ja līdzšinējais CV ir gana aprakstošs, ieteicams veikt korekcijas. Svarīgi, lai kodolīgā un tiešā veidā tiktu pavēstīta informācija par “tevi šobrīd”, nevis pagātnes notikumu izklāsts.

  • Savukārt, ja CV ir pārāk īss, noteikti vēlams papildināt informāciju, lai pilnībā parādītu tavu profesionālo pieredzi un kompetences.

CV aktualizēšanā var aprobežoties arī ar šīm trim darbībām, tomēr ja vēlies padziļināti pievērsties sava CV uzlabošanai, tad iespējams tev noderēs šīs septiņas CV aktualizēšanas dimensijas.


CV aktualizēšanas dimensijas


Lai jauna darba meklējumi dotu rezultātus jau ar dažu CV nosūtīšanu, nevis bezgalīgu skaitu izsūtītu pieteikuma vēstuļu, ir vērts iedziļināties un pievērst uzmanību 7 dimensijām tavā CV stāstā! Jāpiezīmē, ka šie ieteikumi noderēs arī tiem, kuriem līdz šim sava CV veidošana nav bijusi nepieciešama, un nu tas jāsāk pavisam no baltas lapas.


Ar ko sākt? Kādus faktus par sevi atjaunot? Uz šiem jautājumiem atradīsi atbildes, aplūkojot CV aktualizēšanas dimensijas:


1. Kontaktinformācija vai uzvārda maiņa (sievietēm biežāk).


Pirmkārt, pilnīgi pietiek tikai ar pamatinformāciju – vārdu, tālruni un e-pastu vai citu elektronisko saziņas kanālu. Turklāt šobrīd GDPR ir pilnībā attaisnojošs pamats neizpaust vairāk faktus par sevi. Izvērtē, kad cita informācija var būt atbalstoša vai gluži pretēji – traucējoša jaunā darba ieguvei. Liec akcentu uz sevi kā profesionāli, nevis dzimšanas datiem vai dzīvesvietas adresi, un vēl citu – personīgāku informāciju. CV ir dokuments, kurā personīgo informāciju der izpaust pēc iespējas mazāk, lai beigās neizrādās, ka tieši šī informācija nostrādā ierobežojoši (piemēram, vecums). Būsim godīgi, diemžēl atlasē kandidāts nereti pēc šīs informācijas tiek vērtēts tāpat kā pēc profesionālajām zināšanām. Tādejādi pasargā sevi – mazāk ir labāk!


2. Darba vieta un amats /-i, paaugstinājumi, iesaiste projektos, sabiedriskās aktivitātes u.c.

Darbavietas nosaukums, ieņemtais amats/-i un laika periods – ir tikai skaitliski fakti. Daudz svarīgāk ir parādīt savu izaugsmi, attīstību, iniciatīvas un fleksibilitāti – iesaistīšanos pasākumos un projektos vai sabiedriskās aktivitātēs kā Latvijā, tā ārpus tās. Tas piešķir tavam veiktajam mērogu! Šobrīd uzņēmumos, paralēli amata pienākumiem, ir tendence iesaistīt darbiniekus iekšējās iniciatīvās vai ārējos projektos. Tādēļ arī šo pieredzi ir būtiski atspoguļot CV. Norādi arī amatu maiņu – vertikālo vai horizontālo – atbildības paplašināšanos un attīstības izaugsmi uzņēmumā. Atceries, ka svarīgāk ir parādīt savu atbildības līmeni pienākumu kontekstā, nekā sniegt to uzskaitījumu. Tādēļ parādi savu pieredzi atbilstoši savam amatam un ietekmei.


3. Bijušo darba vietu pamešanas iemesli


Tavs CV iegūs papildus vērtību, ja tajā būsi iekļāvis paaugstinājuma profesionālās izaugsmes ceļu, vai iemeslus iepriekšējo (arī patreizējās) darba vietu pamešanai. Potenciālajam darba devējam šī ir būtiska informācija. Atklāj šos faktus gudri un godīgi pats. Ir situācijas, kad ne vienmēr no darba vietas aiziet ar prieku, vai ar jaunu karjeras izaicinājumu, vai pēc paša iniciatīvas. Tādos gadījumos godīgi atzīsti un uzraksti - kā tika pārtrauktas darba attiecības. Slēpt šos faktus ir nevietā, jo attiecīgā informācija tik un tā var tapt zināma caur rekomendācijām un atsauksmēm.


4. Pieredze un zināšanas – nozares specifika vai aktuālās tendences?


Ar katru amatu tu iemanto kā profesionālo, tā personīgo pieredzi, paplašinot savas zināšanas kā uzņēmuma, tā visas nozares ietvaros. Parādi mērogu, kādā esi darbojies un, pateicoties kādai pieredzei un zināšanām, esi kļuvis par to profesionāli, kas esi šobrīd. Šī var kļūt par bāzes informāciju tavām turpmākajām perspektīvām. Norādot šo savā CV, tu atvieglosi tā lasītājam iespējas izprast tavu kompetenci un perspektīvas. Precīzi norādi jomu, kurā orientējies un, kādas specifiskās zināšanas un tendences pārvaldi.


5. Prasmes un spējas jeb kompetences – kas attīstītas pēdējo gadu laikā.


Tā ir informācija par to, ko tu sava amata vai visas savas pieredzes ietvaros esi darījis. Uzskaiti darbības pa punktiem, attiecīgi vadoties no sava amata līmeņa un konteksta uzņēmumā. Parādi savu varēšanu un personīgās iezīmes, kas tevi raksturo kā profesionāli. Veido sarakstu ar 4 - 7 (ne vairāk) prasmēm. Atzīmē arī valodu un specifiskās tehniskās prasmes, kuras esi pilnveidojis no iepriekšējā ieraksta brīža līdz šodienai. Nenovērtē sevi par zemu! Noteikti vari atzīmēt kādu personīgo izaugsmi salīdzinājumā – “toreiz” un “tagad”.


6. Iegūtā izglītība/ apmācības - sertifikāti vai apliecinājumi kā personības pilnveidei, tā profesionālos nolūkos.

Šeit droši vari norādīt profesionālās izaugsmes vai kvalifikācijas celšanas apliecinājumus. Dažās nozarēs šī ir kritiski nozīmīga sadaļa – būt informētam par likumu, nodokļu, noteikumu, tendenču, tehnoloģiju, utt. izmaiņām un dinamiku. Esi uzmanīgs veidojot šo sarakstu, lai tas nav pārāk garš. Būtiski ir pieminēt tikai profesionālo izaugsmi vai tevi, kā personību, raksturojošo informāciju.

Mūsdienu aktualitāte ir dažāda veida apmācību iziešana no ierastās, akadēmiskās vides rāmjiem, tādēļ nenovērtējiet par zemu arī iekšēji organizācijā veiktās apmācības un iekšējos treniņus, jo arī tiem nozīme profesionālā izaugsmē. Taču svarīgākais aspekts, ko šādi parādīt, ir tas, ka dzīvo ar atvērtu prātu, tādēļ necenties līdz sīkumiem uzskaitīt visus apmeklētos seminārus.


7. Nākotnes redzējums, perspektīvas.


Apzinies savu kompetenci un zināšanas jomā, kurā gūta pieredze, norādi kā tu nākotnē redzi savu attīstību un kas tevi interesē. Sniedz informāciju, ko tev patīk darīt – ar prieku un no sirds, kaut arī tā var likties niecīga tavas pieredzes detaļa! Tas ir svarīgi, jo šādi tu savam potenciālajam darba devējam vari darīt zināmu, kas ir tavi motivējošie punkti darba vietā, uz kuru kandidē.
Atbrīvo sevi no lieka uztraukuma – iedod CV jaunu elpu!Tavs VIP CV

Atceries – tu vari atbrīvot pats sevi no lieka uztraukuma par laikus neuzlabotu CV! Izlasot iepriekš aprakstītās dimensijas, aktualizē savu pieredzes aprakstu, tādējādi radot svaigu stāstu par sevi un iegūstot savu VIP CV!

Ja pievērsīsies šim uzdevumam laikus, varēsi to veikt konstruktīvi – bez stresa papildinot jau esošo informāciju par sevi, un, punktu pa punktam atspoguļojot ceļu, kā esi tapis par to, kas esi šodien.


Šo var uzskatīt par sava veida personīgo auditu – aktualizēt sevi pašam sev, apzinoties savu pieredzes un izaugsmes ceļu no skolas gadiem līdz šodienai. Ik pa laikam ir vērts pārskatīt savu dzīvi, arī tīri profesionālā griezumā. Tas ļauj uz sevi paraudzīties objektīvi, novērtējot sevi pēc zināmiem kritērijiem un vairojot iekšējo pārliecību!

Kad, izmantojot minētās CV aktualizēšanas dimensijas, esi nonācis līdz gatavam rezultātam, ja iespējams, iedod to pārlasīt neitrālai personai. Pārliecinies:

  • Vai CV ataino šī brīža situāciju par tevi?

  • Vai, lasot šo pieredzes stāstu, lasītājam vairojas pārliecība par tevi?

  • Vai tavs CV ir gana konstruktīvs un pārskatāms?

Lai izdodas! Individuāliem jautājumiem aicinu sazināties un izmantot VIPCV konsultācijas, jo ikvienam no jums ir savs īpašais stāsts, kura izveidē es jūs varu atbalstīt!

Rudīte | VIP CV

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page